top of page

algemene voorwaarden

Payment Methods

Bij de VeeHive staat klantenservice voorop bij onze prioriteiten, we zorgen ervoor dat we elke maatregel nemen om ervoor te zorgen dat onze klanten elke keer weer een uitstekende ervaring met ons hebben, of u nu voor de eerste keer met ons te maken heeft of de tiende keer, we zijn er altijd om te helpen.

voor vragen zijn we altijd blij als je contact met ons opneemt via support@veehive.co.uk

Bekijk ons uitgebreide  Klantenservicebeleid in onze volledige set algemene voorwaarden hieronder.

Payment Methods

We accepteren alle gangbare debet-/creditcards, waaronder Visa, MasterCard en American Express

We accepteren ook PayPal en PayPal-tegoed voor degenen die in termijnen willen betalen.

voorwaarden

GEBRUIKSVOORWAARDEN

 

Laatst bijgewerkt op 10 maart 2021 

OVEREENKOMST MET VOORWAARDEN

 

Deze gebruiksvoorwaarden vormen een juridisch bindende overeenkomst tussen u, persoonlijk of namens een entiteit (“u”) en VeeHive UK Automotive Services (“bedrijf”, “wij”, “ons” of “onze”), betreffende uw toegang tot en gebruik van dehttp://www.veehive.co.ukwebsite evenals elke andere mediavorm, mediakanaal, mobiele website of mobiele applicatie die daarmee verband houdt, daaraan is gekoppeld of er anderszins mee verbonden is (gezamenlijk de "Site"). U stemt ermee in dat u door toegang tot de site al deze gebruiksvoorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee instemt gebonden te zijn. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET AL DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, DAN BENT U UITDRUKKELIJK VERBODEN DE SITE TE GEBRUIKEN EN MOET U HET GEBRUIK ONMIDDELLIJK STAKEN.

 

Aanvullende voorwaarden of documenten die van tijd tot tijd op de Site kunnen worden geplaatst, worden hierbij uitdrukkelijk door verwijzing hierin opgenomen. We behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, op elk moment en om welke reden dan ook wijzigingen of aanpassingen aan deze Gebruiksvoorwaarden aan te brengen. We zullen u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen door de datum "Laatst bijgewerkt" van deze Gebruiksvoorwaarden bij te werken, en u doet afstand van elk recht om specifieke kennisgeving van elke dergelijke wijziging te ontvangen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig te herzien om op de hoogte te blijven van updates. U bent onderworpen aan, en wordt geacht kennis te hebben genomen van en te hebben aanvaard, de wijzigingen in eventuele herziene gebruiksvoorwaarden door uw voortgezet gebruik van de site na de datum waarop dergelijke herziene gebruiksvoorwaarden zijn gepubliceerd.

 

De informatie op de site is niet bedoeld voor distributie aan of gebruik door een persoon of entiteit in een rechtsgebied of land waar een dergelijke verspreiding of gebruik in strijd zou zijn met wet- of regelgeving of die ons zou onderwerpen aan enige registratievereiste binnen een dergelijk rechtsgebied of land . Dienovereenkomstig doen de personen die ervoor kiezen om de site vanaf andere locaties te bezoeken, dit op eigen initiatief en zijn ze als enige verantwoordelijk voor de naleving van de lokale wetgeving, indien en voor zover de lokale wetgeving van toepassing is.

 

De Site is bedoeld voor gebruikers die ten minste 13 jaar oud zijn. Alle gebruikers die minderjarig zijn in het rechtsgebied waarin ze wonen (meestal jonger dan 18 jaar) moeten toestemming hebben van, en onder direct toezicht staan van, hun ouder of voogd om de Site te gebruiken. Als u minderjarig bent, moet u uw ouder of voogd deze Gebruiksvoorwaarden laten lezen en ermee instemmen voordat u de Site gebruikt.


 

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 

Tenzij anders aangegeven, is de Site ons eigendom en alle broncode, databases, functionaliteit, software, website-ontwerpen, audio, video, tekst, foto's en afbeeldingen op de Site (gezamenlijk de "Inhoud") en de handelsmerken, service merken en logo's daarin (de "Merken") zijn eigendom van of worden beheerd door ons of in licentie gegeven aan ons, en worden beschermd door auteursrechten en handelsmerkwetten en verschillende andere intellectuele eigendomsrechten en oneerlijke concurrentiewetten van de Verenigde Staten, internationale auteursrechtwetten, en internationale verdragen. De inhoud en de merken worden op de site "AS IS" alleen ter informatie en voor persoonlijk gebruik verstrekt. Behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden, mag geen enkel deel van de Site en geen Inhoud of Merken worden gekopieerd, gereproduceerd, samengevoegd, opnieuw gepubliceerd, geüpload, gepost, openbaar weergegeven, gecodeerd, vertaald, verzonden, gedistribueerd, verkocht, in licentie gegeven of anderszins worden geëxploiteerd voor welk commercieel doel dan ook, zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.

 

Op voorwaarde dat u in aanmerking komt om de Site te gebruiken, krijgt u een beperkte licentie voor toegang tot en gebruik van de Site en voor het downloaden of afdrukken van een kopie van enig deel van de Inhoud waartoe u op de juiste wijze toegang hebt verkregen, uitsluitend voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruiken. We behouden ons alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend in en op de site, de inhoud en de merken.


 

GEBRUIKERSVERTEGENWOORDIGINGEN

 

Door de Site te gebruiken, verklaart en garandeert u dat: (1) u handelingsbekwaam bent en ermee instemt deze Gebruiksvoorwaarden na te leven; (2) u bent niet jonger dan 13 jaar; (3) u bent geen minderjarige in het rechtsgebied waarin u woont, of als u minderjarig bent, heeft u ouderlijke toestemming gekregen om de Site te gebruiken; (4) u zult geen toegang krijgen tot de Site via geautomatiseerde of niet-menselijke middelen, hetzij via een bot, script of anderszins; (5) u zult de site niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden; en (6) uw gebruik van de Site is niet in strijd met toepasselijke wet- of regelgeving.

 

Als u informatie verstrekt die onwaar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, hebben wij het recht om uw account op te schorten of te beëindigen en elk huidig of toekomstig gebruik van de Site (of een deel daarvan) te weigeren.


 

PRODUCTEN

 

We doen er alles aan om de kleuren, kenmerken, specificaties en details van de producten die beschikbaar zijn op de site zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen echter niet garanderen dat de kleuren, kenmerken, specificaties en details van de producten nauwkeurig, volledig, betrouwbaar, actueel of vrij van andere fouten zijn, en uw elektronische display geeft mogelijk niet nauwkeurig de werkelijke kleuren en details van de producten. Alle producten zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid en we kunnen niet garanderen dat artikelen op voorraad zijn. We behouden ons het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook producten stop te zetten. Prijzen voor alle producten zijn onder voorbehoud.


 

AANKOPEN EN BETALING

 

Wij accepteren de volgende betaalmethoden:

 

-  Visum

-  Mastercard

-  American Express

-  PayPal

-  PayPal-tegoed

 

U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die via de Site worden gedaan. U stemt er verder mee in om de account- en betalingsinformatie, inclusief e-mailadres, betaalmethode en vervaldatum van de betaalkaart, zo snel mogelijk bij te werken, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen. Omzetbelasting zal worden toegevoegd aan de prijs van aankopen zoals door ons vereist wordt geacht. We kunnen de prijzen op elk moment wijzigen. Alle betalingen zijn in GBP.

 

U stemt ermee in om alle kosten te betalen tegen de prijzen die op dat moment gelden voor uw aankopen en eventuele verzendkosten, en u machtigt ons om de door u gekozen betalingsprovider voor dergelijke bedragen in rekening te brengen bij het plaatsen van uw bestelling. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten of vergissingen in de prijsstelling te corrigeren, zelfs als we al betaling hebben aangevraagd of ontvangen.

 

We behouden ons het recht voor om elke bestelling die via de site is geplaatst te weigeren. We kunnen, naar eigen goeddunken, de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestellingen omvatten die zijn geplaatst door of onder dezelfde klantaccount, dezelfde betaalmethode en/of bestellingen die hetzelfde factuur- of verzendadres gebruiken. We behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.


 

RETOUR / TERUGBETALING BELEID:

 

Lees ons retourbeleid dat op de site is geplaatst voordat u aankopen doet.


 

VERBODEN ACTIVITEITEN

 

U mag de Site niet openen of gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor wij de Site beschikbaar stellen. De site mag niet worden gebruikt in verband met commerciële inspanningen, behalve die welke specifiek door ons worden onderschreven of goedgekeurd.

 

Als gebruiker van de Site stemt u ermee in om niet:

 

1.  Systematisch gegevens of andere inhoud van de site ophalen om direct of indirect een verzameling, compilatie, database of directory te maken of te compileren zonder schriftelijke toestemming van ons.

2.  Geen ongeoorloofd gebruik maken van de Site, inclusief het verzamelen van gebruikersnamen en/of e-mailadressen van gebruikers via elektronische of andere middelen voor het verzenden van ongevraagde e-mail, of het aanmaken van gebruikersaccounts op geautomatiseerde wijze of onder valse voorwendselen.

3.  Gebruik een aankoopagent of aankoopagent om aankopen te doen op de site.

4.  Gebruik de site om te adverteren of om goederen en diensten aan te bieden.

5.  Ons en andere gebruikers bedriegen, bedriegen of misleiden, vooral bij pogingen om gevoelige accountinformatie zoals gebruikerswachtwoorden te achterhalen.

6.  Gebruik de site op een manier die niet in overeenstemming is met de toepasselijke wet- of regelgeving.

7.  Ons en/of de Site naar onze mening in diskrediet brengen, bezoedelen of anderszins schaden.

8.  Behalve als dit het resultaat is van het gebruik van een standaardzoekmachine of internetbrowser, gebruikt, start, ontwikkelt of distribueert u een geautomatiseerd systeem, inclusief maar niet beperkt tot elke spider, robot, cheat-hulpprogramma, scraper, of offline lezer die toegang heeft tot de site, of het gebruiken of starten van een ongeautoriseerd script of andere software.

9.  Upload of verzend (of probeer te uploaden of te verzenden) materiaal dat fungeert als een passief of actief mechanisme voor het verzamelen of verzenden van informatie, inclusief maar niet beperkt tot duidelijke grafische uitwisselingsformaten ("gifs" ), 1×1 pixels, webbugs, cookies of andere soortgelijke apparaten (soms aangeduid als "spyware" of "passieve verzamelmechanismen" of "pcms").

10.  Zich bezighouden met ongeoorloofde framing van of linken naar de site.

11.  Beveiligingsgerelateerde functies van de site omzeilen, uitschakelen of anderszins verstoren, inclusief functies die het gebruik of het kopiëren van inhoud voorkomen of beperken of beperkingen op het gebruik van de site afdwingen en /of de daarin opgenomen Inhoud.

12.  Maak oneigenlijk gebruik van onze ondersteuningsdiensten of dien valse meldingen van misbruik of wangedrag in.

13.  Enig geautomatiseerd gebruik van het systeem, zoals het gebruik van scripts om opmerkingen of berichten te verzenden, of het gebruik van datamining, robots of vergelijkbare tools voor het verzamelen en extraheren van gegevens.

14.  De site of de netwerken of services die met de site zijn verbonden, verstoren, verstoren of onnodig belasten.

15.  Poging om een andere gebruiker of persoon te imiteren of de gebruikersnaam van een andere gebruiker te gebruiken.

16.  Uw profiel verkopen of anderszins overdragen.

17.  Alle informatie verkregen van de site gebruiken om een andere persoon lastig te vallen, te misbruiken of te schaden.

18.  Gebruik de site als onderdeel van een poging om met ons te concurreren of gebruik de site en/of de inhoud op een andere manier voor inkomstengenererende inspanningen of commerciële ondernemingen.

19.  De software ontcijferen, decompileren, demonteren of reverse-engineeren die deel uitmaakt van of deel uitmaakt van de Site.

20.  Een van onze werknemers of agenten die een deel van de Site aan u beschikbaar stellen, lastigvallen, irriteren, intimideren of bedreigen.

21.  Poging om maatregelen van de site te omzeilen die zijn ontworpen om de toegang tot de site of een deel van de site te voorkomen of te beperken.

22.  Verwijder de copyright- of andere eigendomsrechtenverklaring van alle inhoud.

23.  Kopieer of pas de software van de site aan, inclusief maar niet beperkt tot Flash, PHP, HTML, JavaScript of andere code.

24.  Virussen, Trojaanse paarden of ander materiaal uploaden of verzenden (of proberen te uploaden of verzenden), inclusief overmatig gebruik van hoofdletters en spammen (voortdurend posten van herhaalde tekst), dat interfereert met het ononderbroken gebruik en genot van de Site door een partij of het gebruik, de kenmerken, functies, werking of het onderhoud van de Site wijzigt, schaadt, verstoort, verandert of verstoort.


 

DOOR DE GEBRUIKER GEGENEREERDE BIJDRAGEN

 

De site biedt gebruikers niet de mogelijkheid om inhoud in te dienen of te plaatsen. We kunnen u de mogelijkheid bieden om inhoud en materiaal aan ons of op de site te maken, in te dienen, te plaatsen, weer te geven, te verzenden, uit te voeren, te publiceren, te distribueren of uit te zenden, inclusief maar niet beperkt tot tekst, geschriften, video, audio, foto's , afbeeldingen, opmerkingen, suggesties of persoonlijke informatie of ander materiaal (gezamenlijk "Bijdragen"). Bijdragen kunnen worden bekeken door andere gebruikers van de site en via websites van derden. Als zodanig kunnen alle bijdragen die u verzendt worden behandeld in overeenstemming met het privacybeleid van de site. Wanneer u Bijdragen maakt of beschikbaar stelt, verklaart en garandeert u daarmee dat:

 

1.  Het maken, verspreiden, verzenden, openbaar weergeven of uitvoeren, en het openen, downloaden of kopiëren van uw Bijdragen maken en zullen geen inbreuk maken op de eigendomsrechten, inclusief maar niet beperkt tot het auteursrecht, octrooi, handelsmerk, handelsgeheim of morele rechten van een derde partij.

2.  U bent de maker en eigenaar van of beschikt over de benodigde licenties, rechten, toestemmingen, vrijgaven en machtigingen om ons, de site en andere gebruikers van de site te gebruiken en om ons, de site en andere gebruikers van de site te machtigen om deze te gebruiken uw Bijdragen op elke manier die door de Site en deze Gebruiksvoorwaarden wordt overwogen.

3.  U hebt de schriftelijke toestemming, vrijgave en/of toestemming van elke identificeerbare individuele persoon in uw Bijdragen om de naam of gelijkenis van elke dergelijke identificeerbare individuele persoon te gebruiken om opname mogelijk te maken en gebruik van uw Bijdragen op elke manier die wordt overwogen door de Site en deze Gebruiksvoorwaarden.

4.  Uw bijdragen zijn niet onjuist, onnauwkeurig of misleidend.

5.  Uw bijdragen zijn geen ongevraagde of ongeoorloofde reclame, promotiemateriaal, piramidespelen, kettingbrieven, spam, massamailings of andere vormen van verzoeken.

6.  Uw bijdragen zijn niet obsceen, onzedelijk, wulps, smerig, gewelddadig, intimiderend, lasterlijk, lasterlijk of anderszins verwerpelijk (zoals bepaald door ons).

7.  Uw bijdragen bespotten, bespotten, kleineren, intimideren of misbruiken niemand.

8.  Uw bijdragen worden niet gebruikt om een andere persoon lastig te vallen of te bedreigen (in de juridische zin van die termen) en om geweld tegen een specifieke persoon of groep mensen aan te moedigen.

9.  Uw bijdragen zijn niet in strijd met enige toepasselijke wet, regelgeving of regel.

10.  Uw bijdragen zijn niet in strijd met de privacy- of publiciteitsrechten van derden.

11.  Uw bijdragen bevatten geen materiaal dat persoonlijke informatie vraagt van iemand onder de 18 jaar of mensen onder de 18 jaar uitbuit op een seksuele of gewelddadige manier.

12.  Uw bijdragen zijn niet in strijd met de toepasselijke wetgeving met betrekking tot kinderpornografie, of anderszins bedoeld om de gezondheid of het welzijn van minderjarigen te beschermen;

13.  Uw bijdragen bevatten geen beledigende opmerkingen die verband houden met ras, nationale afkomst, geslacht, seksuele voorkeur of lichamelijke handicap.

14.  Uw bijdragen zijn op geen enkele andere manier in strijd met, of linken naar materiaal dat in strijd is met, enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden, of enige toepasselijke wet- of regelgeving.

 

Elk gebruik van de Site of het Marktaanbod in strijd met het voorgaande is in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden en kan onder andere leiden tot beëindiging of opschorting van uw rechten om de Site en het Marktaanbod te gebruiken.


 

BIJDRAGE LICENTIE

 

U en de Site gaan ermee akkoord dat we alle informatie en persoonlijke gegevens die u verstrekt, kunnen openen, opslaan, verwerken en gebruiken volgens de voorwaarden van het Privacybeleid en uw keuzes (inclusief instellingen).

 

Door suggesties of andere feedback met betrekking tot de site in te dienen, gaat u ermee akkoord dat we dergelijke feedback voor elk doel kunnen gebruiken en delen zonder compensatie aan u.

 

We claimen geen eigendom over uw Bijdragen. U behoudt het volledige eigendom van al uw Bijdragen en alle intellectuele eigendomsrechten of andere eigendomsrechten die verband houden met uw Bijdragen. Wij zijn niet aansprakelijk voor verklaringen of representaties in uw Bijdragen die door u zijn verstrekt op enig gebied op de Site. U bent als enige verantwoordelijk voor uw Bijdragen aan de Site en u stemt er uitdrukkelijk mee in ons vrij te stellen van elke verantwoordelijkheid en af te zien van juridische stappen tegen ons met betrekking tot uw Bijdragen.


 

RICHTLIJNEN VOOR BEOORDELINGEN

 

We kunnen u gebieden op de site bieden om beoordelingen of beoordelingen achter te laten. Wanneer u een recensie plaatst, moet u aan de volgende criteria voldoen: (1) u moet uit de eerste hand ervaring hebben met de persoon/entiteit die wordt beoordeeld; (2) uw beoordelingen mogen geen aanstootgevende godslastering of beledigende, racistische, aanstootgevende of haatdragende taal bevatten; (3) uw beoordelingen mogen geen discriminerende verwijzingen bevatten op basis van religie, ras, geslacht, nationale afkomst, leeftijd, burgerlijke staat, seksuele geaardheid of handicap; (4) uw beoordelingen mogen geen verwijzingen bevatten naar illegale activiteiten; (5) u mag geen banden hebben met concurrenten als u negatieve beoordelingen plaatst; (6) u mag geen conclusies trekken over de wettigheid van gedrag; (7) u mag geen valse of misleidende verklaringen plaatsen; en (8) u mag geen campagne organiseren om anderen aan te moedigen beoordelingen te plaatsen, zowel positief als negatief.

 

We kunnen naar eigen goeddunken beoordelingen accepteren, weigeren of verwijderen. We zijn absoluut niet verplicht beoordelingen te screenen of beoordelingen te verwijderen, zelfs als iemand beoordelingen aanstootgevend of onjuist vindt. Recensies worden niet door ons onderschreven en vertegenwoordigen niet noodzakelijk onze mening of de mening van een van onze gelieerde ondernemingen of partners. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige beoordeling of voor claims, aansprakelijkheden of verliezen die voortvloeien uit een beoordeling. Door een recensie te plaatsen, verleent u ons hierbij een eeuwigdurend, niet-exclusief, wereldwijd, royaltyvrij, volledig betaald, toewijsbaar en sublicentieerbaar recht en licentie om te reproduceren, wijzigen, vertalen, verzenden op enigerlei wijze, weergeven, uitvoeren, en/of alle inhoud met betrekking tot beoordelingen te verspreiden.


 

INZENDINGEN

 

U erkent en gaat ermee akkoord dat alle vragen, opmerkingen, suggesties, ideeën, feedback of andere informatie met betrekking tot de Site of het Marktaanbod ("Inzendingen") die door u aan ons worden verstrekt, niet-vertrouwelijk zijn en ons exclusieve eigendom worden. Wij bezitten exclusieve rechten, inclusief alle intellectuele eigendomsrechten, en hebben recht op het onbeperkte gebruik en de verspreiding van deze Inzendingen voor elk wettig doel, commercieel of anderszins, zonder erkenning of compensatie aan u. U doet hierbij afstand van alle morele rechten op dergelijke inzendingen en u garandeert hierbij dat dergelijke inzendingen origineel van u zijn of dat u het recht hebt om dergelijke inzendingen in te dienen. U stemt ermee in dat er geen verhaal tegen ons zal zijn voor enige vermeende of daadwerkelijke inbreuk of verduistering van enig eigendomsrecht op uw inzendingen.


 

SITE BEHEER

 

We behouden ons het recht voor, maar niet de verplichting, om: (1) de site te controleren op schendingen van deze gebruiksvoorwaarden; (2) passende juridische stappen ondernemen tegen iedereen die, naar eigen goeddunken, de wet of deze gebruiksvoorwaarden overtreedt, inclusief maar niet beperkt tot het rapporteren van een dergelijke gebruiker aan wetshandhavingsinstanties; (3) naar eigen goeddunken en zonder beperking, het weigeren, beperken van toegang tot, beperken van de beschikbaarheid van, of het uitschakelen (voor zover technologisch haalbaar) van uw Bijdragen of een deel daarvan; (4) naar eigen goeddunken en zonder beperking, kennisgeving of aansprakelijkheid, om alle bestanden en inhoud die buitensporig groot zijn of op enigerlei wijze belastend zijn voor onze systemen, van de site te verwijderen of anderszins uit te schakelen; en (5) anderszins de site beheren op een manier die is ontworpen om onze rechten en eigendommen te beschermen en om de goede werking van de site en het marktaanbod te vergemakkelijken.


 

TERMIJN EN BEINDIGING

 

Deze gebruiksvoorwaarden blijven volledig van kracht terwijl u de site gebruikt. ZONDER ENIGE ANDERE BEPALING VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN TE BEPERKEN, BEHOUDEN WIJ HET RECHT VOOR OM, NAAR EIGEN DISCRETIE EN ZONDER KENNISGEVING OF AANSPRAKELIJKHEID, DE TOEGANG TOT EN HET GEBRUIK VAN DE SITE EN HET MARKTAANBOD (INCLUSIEF HET BLOKKEREN VAN BEPAALDE IP-ADRESSEN) TE WEIGEREN OM WELKE REDEN OF ZONDER REDEN, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT SCHENDING VAN ENIGE VERKLARING, GARANTIE OF VERBOND IN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN OF VAN TOEPASSELIJKE WET OF REGELGEVING. WIJ KUNNEN UW GEBRUIK VAN OF DEELNEMING AAN DE SITE EN HET MARKTAANBIEDING BEINDIGEN OF ALLE INHOUD OF INFORMATIE DIE U OP ELK MOMENT, ZONDER WAARSCHUWING, NAAR ONZE EIGEN DISCRETIE HEBT GEPLAATST VERWIJDEREN.

 

Als we uw account om welke reden dan ook beëindigen of opschorten, is het u verboden om u te registreren en een nieuw account aan te maken onder uw naam, een valse of geleende naam of de naam van een derde partij, zelfs als u handelt namens de derde partij feest. Naast het beëindigen of opschorten van uw account, behouden we ons het recht voor om passende juridische stappen te ondernemen, inclusief maar niet beperkt tot het nastreven van civiel-, strafrechtelijk en gerechtelijk herstel.


 

WIJZIGINGEN EN ONDERBREKINGEN

 

We behouden ons het recht voor om de inhoud van de site op elk moment of om welke reden dan ook naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving te wijzigen, aan te passen of te verwijderen. We zijn echter niet verplicht om informatie op onze Site bij te werken. We behouden ons ook het recht voor om alle of een deel van het Marketplace-aanbod op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten. We zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Site of het Marktaanbod.

 

We kunnen niet garanderen dat de Site en het Marktaanbod te allen tijde beschikbaar zullen zijn. We kunnen hardware-, software- of andere problemen ondervinden of onderhoud moeten uitvoeren met betrekking tot de Site, wat kan leiden tot onderbrekingen, vertragingen of fouten. We behouden ons het recht voor om de Site of het Marktaanbod op elk moment of om welke reden dan ook zonder kennisgeving aan u te wijzigen, herzien, bij te werken, op te schorten, stop te zetten of anderszins te wijzigen. U stemt ermee in dat wij op geen enkele manier aansprakelijk zijn voor verlies, schade of ongemak veroorzaakt door uw onvermogen om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Site of het Marktaanbod tijdens een downtime of stopzetting van de Site of het Marktplaatsaanbod. Niets in deze Gebruiksvoorwaarden zal zo worden uitgelegd dat het ons verplicht om de Site of het Marktaanbod te onderhouden en te ondersteunen of om correcties, updates of releases in verband daarmee te leveren.


 

TOEPASSELIJK RECHT

 

Deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van het Verenigd Koninkrijk, en het gebruik van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen is uitdrukkelijk uitgesloten. Als uw gewone verblijfplaats in de EU is en u een consument bent, beschikt u bovendien over de bescherming die u wordt geboden door de verplichte bepalingen van de wet in uw land om te wonen. VeeHive UK Automotive Services en uzelf gaan er beiden mee akkoord zich te onderwerpen aan de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van __________, wat betekent dat u een claim kunt indienen om uw consumentenbeschermingsrechten te verdedigen met betrekking tot deze Gebruiksvoorwaarden in het Verenigd Koninkrijk, of in het EU-land waar u woont.


 

GESCHILLENBESLECHTING

 

De Europese Commissie biedt een online platform voor geschillenbeslechting, dat u hier kunt openen:https://ec.europa.eu/consumers/odr. Wilt u dit onderwerp onder onze aandacht brengen, neem dan contact met ons op.


 

CORRECTIES

 

Er kan informatie op de Site staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die verband kunnen houden met het Marktaanbod, inclusief beschrijvingen, prijzen, beschikbaarheid en diverse andere informatie. We behouden ons het recht voor om fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om de informatie op de Site op elk moment te wijzigen of bij te werken, zonder voorafgaande kennisgeving.


 

VRIJWARING

 

DE SITE WORDT GELEVERD OP EEN AS-IS EN AS-AVAILABLE BASIS. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT UW GEBRUIK VAN DE SITEDIENSTEN OP EIGEN RISICO ZAL ZIJN. VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, WIJZEN WIJ ALLE GARANTIES AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, IN VERBAND MET DE SITE EN UW GEBRUIK DAARVAN, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. WIJ GEVEN GEEN GARANTIES OF VERKLARINGEN MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID OF VOLLEDIGHEID VAN DE INHOUD VAN DE SITE OF DE INHOUD VAN ENIGE WEBSITES DIE AAN DEZE SITE GEKOPPELD ZIJN EN WIJ ZIJN NIET AANSPRAKELIJK OF VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE (1) FOUTEN, FOUTEN OF ONNAUWKEURIGHEDEN VAN ( 2) PERSOONLIJK LETSEL OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN, VAN WELKE AARD DAN OOK, VOORTVLOEIEND UIT UW TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE SITE, (3) ELKE ONBEVOEGDE TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN ONZE VEILIGE SERVERS EN/OF ALLE PERSOONLIJKE INFORMATIE EN/OF FINANCILE INFORMATIE ERIN OPGESLAGEN, (4) ELKE ONDERBREKING OF STOPZETTING VAN DE OVERDRACHT NAAR OF VAN DE SITE, (5) BUGS, VIRUSSEN, TROJAN PAARDEN OF DERGELIJKE DIE DOOR EEN DERDE PARTIJ NAAR OF VIA DE SITE KUNNEN WORDEN VERZONDEN, EN/OF ( 6) FOUTEN OF WEGLATINGEN IN ENIGE INHOUD EN MATERIALEN OF VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN ENIGE INHOUD GEPLAATST, VERZONDEN OF ANDERSZINS BESCHIKBAAR GEMAAKT VIA DE SITE. WIJ GARANDEREN, ONDERSCHRIJVEN, GARANDEREN OF AANNEMEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ENIG PRODUCT OF DIENSTEN DIE WORDEN GEadverteerd OF AANGEBODEN DOOR EEN DERDE PARTIJ VIA DE SITE, ENIGE HYPERLINKDE WEBSITE, OF ENIGE WEBSITE OF MOBIELE APPLICATIE DIE IN GEEN ENKEL ANDERE WE BANNERIS WORDT UITGEVOERD EEN PARTIJ ZIJN VAN OF OP ENIGE MANIER VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR HET TOEZICHT OP ENIGE TRANSACTIE TUSSEN U EN DERDEN VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN. EVENALS BIJ DE AANKOOP VAN EEN PRODUCT OF DIENST VIA EEN MEDIUM OF IN EEN OMGEVING, MOET U UW EIGEN OORDEEL GEBRUIKEN EN VOORZICHTIG ZIJN INDIEN VAN TOEPASSING.


 

BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID

 

IN GEEN GEVAL ZULLEN WIJ OF ONZE DIRECTEUREN, WERKNEMERS OF AGENTEN AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U OF ENIGE DERDE PARTIJ VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, GEVOLGSCHADE, VOORBEELDSCHADE, INCIDENTELE, SPECIALE OF STRAFSCHADE, INCLUSIEF WINSTVERLIES, VERLIES VAN INKOMSTEN OF ANDERE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT UW GEBRUIK VAN DE SITE, ZELFS ALS WIJ OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. ONGEACHT HET TEGENGESTELDE HIERIN, ZAL ONZE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS U VOOR ENIGE OORZAAK EN ONGEACHT DE VORM VAN DE ACTIE, TE ALLEN TIJDE BEPERKT ZIJN TOT HET BEDRAG DAT U AAN ONS BETAALT. BEPAALDE WETTEN VAN DE STAAT VAN DE VS EN INTERNATIONALE WETTEN STAAN GEEN BEPERKINGEN TOE OP IMPLICIETE GARANTIES OF DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN BEPAALDE SCHADE. ALS DEZE WETTEN OP U VAN TOEPASSING ZIJN, ZIJN SOMMIGE OF ALLE BOVENSTAANDE DISCLAIMERS OF BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING, EN HEBT U MOGELIJK AANVULLENDE RECHTEN.


 

VRIJWARING

 

U stemt ermee in om ons, inclusief onze dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en al onze respectieve functionarissen, agenten, partners en werknemers, te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen verlies, schade, aansprakelijkheid, claim of eis, inclusief redelijke advocaten ' vergoedingen en kosten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit: (1) gebruik van de Site; (2) schending van deze gebruiksvoorwaarden; (3) elke schending van uw verklaringen en garanties uiteengezet in deze gebruiksvoorwaarden; (4) uw schending van de rechten van een derde partij, inclusief maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten; of (5) elke openlijke schadelijke handeling jegens een andere gebruiker van de site met wie u via de site contact hebt gehad. Niettegenstaande het voorgaande behouden wij ons het recht voor om op uw kosten de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen van elke zaak waarvoor u ons moet vrijwaren, en u stemt ermee in om op uw kosten samen te werken met onze verdediging van dergelijke claims. We zullen redelijke inspanningen leveren om u op de hoogte te stellen van een dergelijke claim, actie of procedure die onderworpen is aan deze vrijwaring zodra we ons ervan bewust worden.


 

GEBRUIKERSGEGEVENS

 

We bewaren bepaalde gegevens die u naar de site verzendt om de prestaties van de site te beheren, evenals gegevens met betrekking tot uw gebruik van de site. Hoewel we regelmatig routinematige back-ups van gegevens maken, bent u als enige verantwoordelijk voor alle gegevens die u verzendt of die betrekking hebben op enige activiteit die u hebt ondernomen met behulp van de Site. U stemt ermee in dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u voor enig verlies of corruptie van dergelijke gegevens, en u doet hierbij afstand van elk recht op actie tegen ons als gevolg van dergelijk verlies of corruptie van dergelijke gegevens.


 

ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE, TRANSACTIES EN HANDTEKENINGEN

 

Het bezoeken van de site, het verzenden van e-mails en het invullen van online formulieren vormen elektronische communicatie. U stemt ermee in om elektronische communicatie te ontvangen en u stemt ermee in dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, openbaarmakingen en andere communicatie die we u elektronisch, via e-mail en op de Site verstrekken, voldoen aan alle wettelijke vereisten dat dergelijke communicatie schriftelijk moet zijn. U GAAT HIERBIJ AKKOORD MET HET GEBRUIK VAN ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN, CONTRACTEN, BESTELLINGEN EN ANDERE DOCUMENTEN, EN MET DE ELEKTRONISCHE LEVERING VAN BERICHTEN, BELEID EN REGISTRATIE VAN TRANSACTIES DIE DOOR ONS OF VIA DE SITE WORDEN GENTEGREERD OF VOLTOOID. U doet hierbij afstand van alle rechten of vereisten op grond van statuten, voorschriften, regels, verordeningen of andere wetten in enig rechtsgebied die een originele handtekening of levering of bewaring van niet-elektronische gegevens vereisen, of op betalingen of het verlenen van kredieten op een andere manier dan elektronische middelen.


 

DIVERSEN

 

Deze gebruiksvoorwaarden en alle beleidsregels of bedrijfsregels die door ons op de site of met betrekking tot de site zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons. Ons verzuim om enig recht of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, betekent niet dat wij afstand doen van een dergelijk recht of een dergelijke bepaling. Deze gebruiksvoorwaarden werken voor zover toegestaan door de wet. We kunnen te allen tijde een of al onze rechten en plichten aan anderen overdragen. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies, schade, vertraging of nalatigheid veroorzaakt door een oorzaak buiten onze redelijke controle. Als een bepaling of een deel van een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, wordt die bepaling of een deel van de bepaling als scheidbaar van deze gebruiksvoorwaarden beschouwd en heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige voorzieningen. Er is geen joint venture, partnerschap, dienstverband of agentuurrelatie ontstaan tussen u en ons als gevolg van deze gebruiksvoorwaarden of het gebruik van de site. U stemt ermee in dat deze gebruiksvoorwaarden niet tegen ons kunnen worden geïnterpreteerd op grond van het feit dat u ze hebt opgesteld. U doet hierbij afstand van alle verdedigingen die u mogelijk heeft op basis van de elektronische vorm van deze gebruiksvoorwaarden en het ontbreken van ondertekening door de partijen om deze gebruiksvoorwaarden uit te voeren.


 

NEEM CONTACT MET ONS OP

 

Om een klacht met betrekking tot de Site op te lossen of om meer informatie te ontvangen over het gebruik van de Site, kunt u contact met ons opnemen via:

 

VeeHive UK Automotive Services

support@veehive.co.uk

bottom of page