top of page

Privacy

Payment Methods

Laatst bijgewerkt op 10 maart 2021 

Bedankt dat u ervoor heeft gekozen om deel uit te maken van onze gemeenschap bij VeeHive UK Automotive Services ("Bedrijf", "wij", "ons", "onze"). We doen er alles aan om uw persoonlijke gegevens en uw recht op privacy te beschermen. Als u vragen of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring of onze praktijken met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, neem dan contact met ons op via support@veehive.co.uk.

 

Wanneer u onze website bezoekthttp://www.veehive.co.uk(de "Website"), en meer in het algemeen, gebruik maken van een van onze diensten (de "Diensten", waaronder de Website), stellen we het op prijs dat u ons uw persoonlijke gegevens toevertrouwt. Wij nemen uw privacy zeer serieus. In deze privacyverklaring proberen we u zo duidelijk mogelijk uit te leggen welke informatie we verzamelen, hoe we deze gebruiken en welke rechten u ermee heeft. We hopen dat u even de tijd neemt om het zorgvuldig door te lezen, want het is belangrijk. Als er voorwaarden in deze privacyverklaring staan waarmee u niet akkoord gaat, stop dan onmiddellijk met het gebruik van onze Services.

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle informatie die wordt verzameld via onze Services (die, zoals hierboven beschreven, onze Website omvat), evenals alle gerelateerde services, verkoop, marketing of evenementen.

 

Lees deze privacyverklaring aandachtig door, want het zal u helpen begrijpen wat we doen met de informatie die we verzamelen.

 

INHOUDSOPGAVE

 

1. WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WIJ?

2. HOE GEBRUIKEN WIJ UW INFORMATIE?

3. WORDT UW INFORMATIE MET IEMAND GEDEELD?

4. GEBRUIKEN WE COOKIES EN ANDERE TRACKINGTECHNOLOGIEN?

5. HOE LANG BEWAREN WIJ UW INFORMATIE?

6. HOE HOUDEN WE UW INFORMATIE VEILIG?

7. WAT ZIJN UW PRIVACYRECHTEN?

8. BEDIENING VOOR NIET-VOLGEN-FUNCTIES

9. HEBBEN INWONERS VAN CALIFORNI SPECIFIEKE PRIVACYRECHTEN?

10. MAKEN WE UPDATES AAN DEZE KENNISGEVING?

11. HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN OVER DEZE KENNISGEVING?

12. HOE KAN U DE GEGEVENS DIE WIJ VAN U VERZAMELEN BEKIJKEN, BIJWERKEN OF VERWIJDEREN?

 

1. WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WIJ?

 

Persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt

 

In het kort:  Wij verzamelen persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt.

 

We verzamelen persoonlijke informatie die u ons vrijwillig verstrekt wanneer u interesse toont in het verkrijgen van informatie over ons of onze producten en diensten, wanneer u deelneemt aan activiteiten op de website of anderszins wanneer u contact met ons opneemt.

 

De persoonlijke informatie die we verzamelen, hangt af van de context van uw interacties met ons en de Website, de keuzes die u maakt en de producten en functies die u gebruikt. De persoonlijke informatie die we verzamelen, kan het volgende omvatten:

 

Persoonlijke informatie die door u wordt verstrekt. We verzamelen namen; telefoonnummers; e-mailadressen; wachtwoorden; contact voorkeuren; factuuradressen; debet-/creditcardnummers; postadressen; en andere soortgelijke informatie.


 

2. HOE GEBRUIKEN WIJ UW INFORMATIE?

 

In het kort:  Wij verwerken uw informatie voor doeleinden die zijn gebaseerd op legitieme zakelijke belangen, de uitvoering van ons contract met u, naleving van onze wettelijke verplichtingen en/of uw toestemming.

 

We gebruiken persoonlijke informatie die via onze website is verzameld voor verschillende zakelijke doeleinden die hieronder worden beschreven. We verwerken uw persoonlijke gegevens voor deze doeleinden op basis van onze legitieme zakelijke belangen, om een contract met u aan te gaan of uit te voeren, met uw toestemming, en/of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. We geven de specifieke verwerkingsgronden aan waarop we ons baseren naast elk hieronder vermeld doel.

 

We gebruiken de informatie die we verzamelen of ontvangen:

 • Om het aanmaken van een account en het aanmeldingsproces te vergemakkelijken. Als u ervoor kiest om uw account bij ons te koppelen aan een account van een derde partij (zoals uw Google- of Facebook-account), gebruiken we de informatie die u ons hebt laten verzamelen van die derde partijen om het aanmaken van een account en het aanmeldingsproces voor de uitvoering van de contract.

 • Om getuigenissen te plaatsen. We plaatsen getuigenissen op onze website die persoonlijke informatie kunnen bevatten. Voordat we een getuigenis plaatsen, zullen we uw toestemming vragen om uw naam en de inhoud van de getuigenis te gebruiken. Als u uw getuigenis wilt bijwerken of verwijderen, neem dan contact met ons op via support@veehive.co.uk en zorg ervoor dat u uw naam, de locatie van de getuigenis en contactgegevens vermeldt.

 • Vraag feedback. We kunnen uw gegevens gebruiken om feedback te vragen en om contact met u op te nemen over uw gebruik van onze Website.

 • Om communicatie tussen gebruikers mogelijk te maken. We kunnen uw informatie gebruiken om communicatie van gebruiker tot gebruiker mogelijk te maken met de toestemming van elke gebruiker.

 • Om gebruikersaccounts te beheren. We kunnen uw informatie gebruiken om ons account te beheren en in goede staat te houden.

 • Om u administratieve informatie te sturen. We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om u product-, service- en nieuwe functie-informatie en/of informatie over wijzigingen in onze voorwaarden, bepalingen en beleid te sturen.

 • Om onze Diensten te beschermen. We kunnen uw informatie gebruiken als onderdeel van onze inspanningen om onze website veilig en beveiligd te houden (bijvoorbeeld voor het monitoren en voorkomen van fraude).

 • Om onze algemene voorwaarden en ons beleid af te dwingen voor zakelijke doeleinden, om te voldoen aan wettelijke en regelgevende vereisten of in verband met ons contract.

 • Om te reageren op juridische verzoeken en om schade te voorkomen. Als we een dagvaarding of ander juridisch verzoek ontvangen, moeten we mogelijk de gegevens die we hebben inspecteren om te bepalen hoe we moeten reageren.

 • Vervul en beheer uw bestellingen. We kunnen uw informatie gebruiken om uw bestellingen, betalingen, retouren en uitwisselingen via de Website uit te voeren en te beheren.

 • Beheer prijstrekkingen en wedstrijden. We kunnen uw informatie gebruiken om prijstrekkingen en wedstrijden te beheren wanneer u ervoor kiest om deel te nemen aan onze wedstrijden.

 • Om de levering van diensten aan de gebruiker te leveren en te vergemakkelijken. We kunnen uw gegevens gebruiken om u de gevraagde service te bieden.

 • Om te reageren op vragen van gebruikers/ondersteuning te bieden aan gebruikers. We kunnen uw informatie gebruiken om te reageren op uw vragen en om mogelijke problemen op te lossen die u zou kunnen hebben met het gebruik van onze Services.

 • Om u marketing- en promotieberichten te sturen. Wij en/of onze externe marketingpartners kunnen de persoonlijke informatie die u ons stuurt gebruiken voor onze marketingdoeleinden, als dit in overeenstemming is met uw marketingvoorkeuren. Wanneer we bijvoorbeeld interesse tonen in het verkrijgen van informatie over ons of onze website, zich abonneren op marketing of anderszins contact met ons opnemen, verzamelen we persoonlijke informatie van u. U kunt zich op elk moment afmelden voor onze marketing-e-mails (zie de "WAT ZIJN UW PRIVACYRECHTEN" onderstaand).

 • Lever gerichte advertenties aan u. We kunnen uw informatie gebruiken om gepersonaliseerde inhoud en advertenties te ontwikkelen en weer te geven (en samen te werken met derden die dit doen) die zijn afgestemd op uw interesses en/of locatie en om de effectiviteit ervan te meten.

 • Voor andere zakelijke doeleinden. We kunnen uw informatie gebruiken voor andere zakelijke doeleinden, zoals gegevensanalyse, het identificeren van gebruikstrends, het bepalen van de effectiviteit van onze promotiecampagnes en om onze website, producten, marketing en uw ervaring te evalueren en te verbeteren. We kunnen deze informatie in geaggregeerde en geanonimiseerde vorm gebruiken en opslaan, zodat deze niet is gekoppeld aan individuele eindgebruikers en geen persoonlijke informatie bevat. We zullen geen identificeerbare persoonlijke informatie gebruiken zonder uw toestemming.

 

3. WORDT UW INFORMATIE MET IEMAND GEDEELD?

 

In het kort:  We delen alleen informatie met uw toestemming, om te voldoen aan wetten, om u diensten te verlenen, om uw rechten te beschermen of om zakelijke verplichtingen na te komen.

 

We kunnen uw gegevens die we bewaren verwerken of delen op basis van de volgende rechtsgrond:

 • Toestemming: we kunnen uw gegevens verwerken als u ons specifieke toestemming hebt gegeven om uw persoonlijke gegevens voor een specifiek doel te gebruiken.

 • Gerechtvaardigde belangen: we kunnen uw gegevens verwerken wanneer dit redelijkerwijs noodzakelijk is om onze legitieme zakelijke belangen te verwezenlijken.

 • Uitvoering van een contract: wanneer we een contract met u zijn aangegaan, kunnen we uw persoonlijke gegevens verwerken om te voldoen aan de voorwaarden van ons contract.

 • Wettelijke verplichtingen: we kunnen uw informatie vrijgeven waar we wettelijk verplicht zijn om dit te doen om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving, overheidsverzoeken, een gerechtelijke procedure, gerechtelijk bevel of juridische procedure, zoals in reactie op een gerechtelijk bevel of een dagvaarding ( ook als reactie op overheidsinstanties om te voldoen aan nationale veiligheids- of wetshandhavingsvereisten).

 • Vitale belangen: we kunnen uw informatie vrijgeven wanneer we denken dat het nodig is om mogelijke schendingen van ons beleid, vermoedelijke fraude, situaties met mogelijke bedreigingen voor de veiligheid van een persoon en illegale activiteiten te onderzoeken, te voorkomen of actie te ondernemen, of als bewijs in rechtszaken waarbij wij betrokken zijn.

Meer specifiek is het mogelijk dat we uw gegevens moeten verwerken of uw persoonlijke gegevens moeten delen in de volgende situaties:

 • Zakelijke overdrachten. We kunnen uw informatie delen of overdragen in verband met, of tijdens onderhandelingen over, een fusie, verkoop van bedrijfsactiva, financiering of overname van alle of een deel van ons bedrijf aan een ander bedrijf.

 • Geassocieerden. We kunnen uw informatie delen met onze gelieerde ondernemingen, in welk geval we van die gelieerde ondernemingen zullen eisen dat ze deze privacyverklaring respecteren. Gelieerde ondernemingen zijn onder meer ons moederbedrijf en alle dochterondernemingen, joint venture-partners of andere bedrijven die wij controleren of die onder gemeenschappelijke controle met ons staan.

 

4. GEBRUIKEN WE COOKIES EN ANDERE TRACKINGTECHNOLOGIEN?

 

In het kort:  We kunnen cookies en andere volgtechnologieën gebruiken om uw informatie te verzamelen en op te slaan.

 

We kunnen cookies en vergelijkbare trackingtechnologieën (zoals webbakens en pixels) gebruiken om toegang te krijgen tot informatie of om deze op te slaan. Specifieke informatie over hoe we dergelijke technologieën gebruiken en hoe u bepaalde cookies kunt weigeren, vindt u in onze Cookieverklaring.

 

5. HOE LANG BEWAREN WIJ UW INFORMATIE?

 

In het kort:  We bewaren uw gegevens zo lang als nodig is om de in deze privacyverklaring uiteengezette doeleinden te bereiken, tenzij anders vereist door de wet.

 

We bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zolang als nodig is voor de doeleinden uiteengezet in deze privacyverklaring, tenzij een langere bewaartermijn vereist of toegestaan is door de wet (zoals fiscale, boekhoudkundige of andere wettelijke vereisten). Geen enkel doel in deze kennisgeving vereist dat we uw persoonlijke gegevens langer dan 2 jaar bewaren.

 

Wanneer we geen voortdurende legitieme zakelijke noodzaak hebben om uw persoonlijke informatie te verwerken, zullen we dergelijke informatie verwijderen of anonimiseren, of, als dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat uw persoonlijke informatie is opgeslagen in back-uparchieven), zullen we veilig uw persoonlijke gegevens op te slaan en te isoleren van verdere verwerking totdat verwijdering mogelijk is.

 

6. HOE HOUDEN WE UW INFORMATIE VEILIG?

 

In het kort:  We streven ernaar uw persoonlijke informatie te beschermen door middel van een systeem van organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen.

 

We hebben passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om de veiligheid van alle persoonlijke informatie die we verwerken te beschermen. Ondanks onze waarborgen en inspanningen om uw informatie te beveiligen, kan geen enkele elektronische verzending via internet of technologie voor informatieopslag gegarandeerd 100% veilig zijn, dus we kunnen niet beloven of garanderen dat hackers, cybercriminelen of andere onbevoegde derden niet worden in staat om onze veiligheid te omzeilen en uw informatie op ongepaste wijze te verzamelen, te openen, te stelen of te wijzigen. Hoewel we ons best zullen doen om uw persoonlijke informatie te beschermen, is het verzenden van persoonlijke informatie van en naar onze website op eigen risico. U dient de Website alleen binnen een beveiligde omgeving te bezoeken.

 

7. WAT ZIJN UW PRIVACYRECHTEN?

 

In het kort:  In sommige regio's, zoals de Europese Economische Ruimte, hebt u rechten die u meer toegang geven tot en meer controle over uw persoonlijke gegevens. U kunt uw account op elk moment bekijken, wijzigen of beëindigen.

 

In sommige regio's (zoals de Europese Economische Ruimte) hebt u bepaalde rechten op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Deze kunnen het recht omvatten (i) om toegang te vragen tot en een kopie van uw persoonlijke informatie te verkrijgen, (ii) om rectificatie of verwijdering te vragen; (iii) om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken; en (iv) indien van toepassing, op gegevensoverdraagbaarheid. In bepaalde omstandigheden hebt u mogelijk ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Om een dergelijk verzoek te doen, gebruik dan decontact detailshieronder aangegeven. We zullen elk verzoek in overweging nemen en ernaar handelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

 

Als we vertrouwen op uw toestemming om uw persoonlijke gegevens te verwerken, hebt u het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken. Houd er echter rekening mee dat dit geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking, noch op de verwerking van uw persoonlijke informatie die wordt uitgevoerd op basis van andere wettige verwerkingsgronden dan toestemming.

 

Als u in de Europese Economische Ruimte woont en van mening bent dat wij uw persoonlijke gegevens onrechtmatig verwerken, heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. Hun contactgegevens vind je hier:http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

 

Als u in Zwitserland woont, vindt u hier de contactgegevens van de gegevensbeschermingsautoriteiten:https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html.

 

Cookies en vergelijkbare technologieën: de meeste webbrowsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. Als u wilt, kunt u er meestal voor kiezen om uw browser zo in te stellen dat cookies worden verwijderd en cookies worden geweigerd. Als u ervoor kiest om cookies te verwijderen of cookies te weigeren, kan dit van invloed zijn op bepaalde functies of diensten van onze Website. Afmelden voor op interesses gebaseerde advertenties door adverteerders tijdens ons websitebezoekhttp://www.aboutads.info/choices/.

 

8. BEDIENING VOOR NIET-VOLGEN-FUNCTIES

 

De meeste webbrowsers en sommige mobiele besturingssystemen en mobiele applicaties bevatten een Do-Not-Track ("DNT")-functie of instelling die u kunt activeren om uw privacyvoorkeur aan te geven om geen gegevens over uw online browse-activiteiten te laten controleren en verzamelen. In dit stadium is er nog geen uniforme technologiestandaard voor het herkennen en implementeren van DNT-signalen. Als zodanig reageren we momenteel niet op DNT-browsersignalen of enig ander mechanisme dat automatisch uw keuze communiceert om niet online te worden gevolgd. Als er een standaard voor online tracking wordt aangenomen die we in de toekomst moeten volgen, zullen we u hierover informeren in een herziene versie van deze privacyverklaring. 

 

9. HEBBEN INWONERS VAN CALIFORNI SPECIFIEKE PRIVACYRECHTEN?

 

In het kort:  Ja, als u een inwoner van Californië bent, krijgt u specifieke rechten met betrekking tot toegang tot uw persoonlijke gegevens.

 

California Civil Code Section 1798.83, ook bekend als de "Shine The Light"-wet, staat onze gebruikers die ingezetenen zijn van Californië toe om één keer per jaar gratis informatie bij ons op te vragen en te verkrijgen over categorieën van persoonlijke informatie (indien van toepassing) die wij openbaar gemaakt aan derden voor direct marketingdoeleinden en de namen en adressen van alle derden met wie we persoonlijke informatie hebben gedeeld in het onmiddellijk voorafgaande kalenderjaar. Als u een inwoner van Californië bent en een dergelijk verzoek wilt indienen, dient u uw verzoek schriftelijk bij ons in via de onderstaande contactgegevens.

 

Als je jonger bent dan 18 jaar, woonachtig bent in Californië en een geregistreerd account hebt bij de Website, heb je het recht om verwijdering te vragen van ongewenste gegevens die je openbaar op de Website plaatst. Als u verwijdering van dergelijke gegevens wilt aanvragen, neemt u contact met ons op via de onderstaande contactgegevens, en vermeldt u het e-mailadres dat aan uw account is gekoppeld en een verklaring dat u in Californië woont. We zullen ervoor zorgen dat de gegevens niet openbaar worden weergegeven op de Website, maar houd er rekening mee dat de gegevens mogelijk niet volledig of volledig van al onze systemen worden verwijderd (bijv. back-ups, enz.).

 

10. MAKEN WE UPDATES AAN DEZE KENNISGEVING?     

 

In het kort:  Ja, we zullen deze kennisgeving indien nodig bijwerken om te blijven voldoen aan de relevante wetten.

 

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken. De bijgewerkte versie wordt aangegeven met een bijgewerkte "Herziene" datum en de bijgewerkte versie wordt van kracht zodra deze toegankelijk is. Als we materiële wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring, kunnen we u hiervan op de hoogte stellen door een duidelijke kennisgeving van dergelijke wijzigingen te plaatsen of door u rechtstreeks een kennisgeving te sturen. We raden u aan deze privacyverklaring regelmatig te lezen om op de hoogte te blijven van hoe we uw informatie beschermen.

 

11. HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN OVER DEZE KENNISGEVING?     

 

Als u vragen of opmerkingen heeft over deze kennisgeving, kunt u ons een e-mail sturen op support@veehive.co.uk of per post naar:

 

VeeHive UK Automotive Services

Kantoor 276 Peregrine Road

Henegouwen

Ilford, Essex IG6 3SZ

Verenigd Koninkrijk

 

12. HOE KAN U DE GEGEVENS DIE WIJ VAN U VERZAMELEN BEKIJKEN, BIJWERKEN OF VERWIJDEREN?     

 

Op basis van de toepasselijke wetgeving van uw land hebt u mogelijk het recht om toegang te vragen tot de persoonlijke informatie die we van u verzamelen, die informatie te wijzigen of in sommige omstandigheden te verwijderen. Om uw persoonlijke gegevens in te zien, bij te werken of te verwijderen, dient u een aanvraagformulier in door te klikken ophier. We zullen binnen 30 dagen op uw verzoek reageren.

 

bottom of page